هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران

IR-LINUX-DA

هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای ذخیره 500 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

مکان سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

بکاپ توسط کاربر

ssl رایگان

ماهیانه 7000 تومان

IR-LINUX-DB

هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای ذخیره 700 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

مکان سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

بکاپ توسط کاربر

ssl رایگان

ماهیانه 9000 تومان

IR-LINUX-DC

هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای ذخیره 1000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

مکان سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

بکاپ توسط کاربر

ssl رایگان

ماهیانه 12000 تومان

IR-LINUX-DD

هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای ذخیره 200 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

مکان سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

بکاپ توسط کاربر

ssl رایگان

ماهیانه 4000 تومان

IR-LINUX-DE

هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای ذخیره 300 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

مکان سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

بکاپ توسط کاربر

ssl رایگان

ماهیانه 5000 تومان

IR-LINUX-DF

هاست لینوکس دایرکت ادمین

فضای ذخیره 400 مگابایت

پهنای باند نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

مکان سرور ایران

کنترل پنل دایرکت ادمین

بکاپ توسط کاربر

ssl رایگان

ماهیانه 6000 تومان